Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten, gepubliceerde producten en prijzen hanteert Afdekzeilen.be de Nederlandse Wet- en Regelgeving. Deze overeenkomst is geldig voor elke bestelling en voor alle producten, geleverd of te leveren door Afdekzeilen.be Is er eventueel een aanvullende afwijkende schriftelijke overeenkomst met Afdekzeilen.be, dan prevaleren de voorwaarden in die overeenkomst boven de hier genoemde. Gaat U niet akkoord met deze overeenkomst dan dient u dit binnen 14 dagen na aankoop kenbaar te maken en het product terug te sturen in de originele ongeopende verpakking. U ontvangt dan het aankoop bedrag terug minus gemaakte en te maken kosten, zoals bijvoorbeeld de verzendkosten.

1. Prijzen en betaling

Al onze prijzen zijn in EURO, exclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, tenzij anders vermeld. Alle genoemde prijzen gelden onder voorbehoud. Goederen worden niet geleverd voordat het totaalbedrag van de bestelling (inclusief order-, verzendkosten en belastingen) door ons is ontvangen.
Uitzondering hierop is voor de in Nederland gevestigde bedrijven met een geldig KvK registratie en BTW nummer, waarvoor Afdekzeilen.be de mogelijkheid biedt om bij bestellingen boven de € 150.- om deze op rekening te bestellen met de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Het niet naleven van deze betalingscondities zal leiden tot een incassotraject waarbij er 15% incassokosten gerekend worden over het te laat betaalde bedrag met een minimum van € 40.- alsmede de op dat moment geldende boeterente zoals wettelijk vastgesteld. Afdekzeilen.be zal het incassotraject uitbesteden aan Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam.

N.B. Afdekzeilen.be behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de bestelling te annuleren als blijkt dat na controle de opgegeven persoon- en/of bedrijfsgegevens niet waarheidsgetrouw en/of op andere wijze misleidend zijn.

2. Verzenden van bestellingen

Het verzenden van alle bestellingen van Afdekzeilen.be naar u, wordt door eigen beheer verzorgd. Nadat uw betaling door Afdekzeilen.be is ontvangen en indien het product voorradig is, zal uw bestelling binnen 5 werkdagen worden verzonden. Als een product niet op voorraad is, en bij leveringen buiten Nederland, kan de levertijd langer zijn dan 5 werkdagen, wij stellen u dan binnen enkele werkdagen op de hoogte over de te verwachten levertijd. Wij houden u tevens op de hoogte van de status van uw bestelling via e-mail. Zolang het product niet is verzonden kunt u, tenzij specifiek anders afgesproken, de bestelling geheel kosteloos annuleren.

3. Retourneren

Bestellingen gedaan via onze webwinkel mogen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, geretourneerd worden aan Afdekzeilen.be. Particulieren krijgen dan het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen (mits in onbeschadigde originele verpakking en voldoende gefrankeerd verzonden) teruggestort op hun rekening. Dit geldt alleen voor standaard-bestellingen gedaan via de webwinkel en niet voor speciale bestellingen waarvoor wij persoonlijk contact met u hebben gehad, dus alleen voor zogenaamde impulsaankopen. Voldoet u niet aan een of meer van de genoemde voorwaarden behouden wij ons het recht voor om een klein bedrag in te houden, ter dekking van eventueel gemaakte of nog te maken kosten.
Let op! Voor goederen die voor u op maat worden gemaakt geldt dat deze niet kunnen worden geannuleerd / geretourneerd indien er geen beschadiging, productiefout of verkeerd geleverde maat is geconstateerd.

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de producten totdat Afdekzeilen.be ze van u heeft ontvangen, producten moeten ons in dezelfde staat bereiken als u ze heeft ontvangen, inclusief eventuele toebehoren en de originele verpakking. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en retourzendingen die niet compleet zijn worden niet, of slechts gedeeltelijk vergoed.

4. Annuleren

Bestellingen gedaan via de webwinkel kunnen, zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Zie punt 3 Retourneren en punt 2 Verzenden van bestellingen. Vergeet niet uw rekeningnummer en het bestelnummer te vermelden in uw email en retourzendingen.
Let op! Voor goederen die voor u op maat worden gemaakt geldt dat deze niet kunnen worden geannuleerd / geretourneerd indien er geen beschadiging, productiefout of verkeerd geleverde maat is geconstateerd.

5. Standaard-bestellingen

Onder standaard-bestellingen worden verstaan, alle bestellingen van producten afgebeeld op de webwinkel van Afdekzeilen.be